Team arketyper

Organisationer vil typisk have forskellige niveauer af modenhed, når det kommer til anvendelse af standarden. Modenheden har stor betydning for, hvor stort et udbytte som organisationen har i forhold til formulering af standarder og overholdelse af standarder. Det samme gælder for en IT-afdeling og i en organisation som specifikt tager sig af udvikling af applikationer. Dette gælder især for organisationens IT-afdeling og det har især betydning, hvis IT-afdelingen også står for IT-udvikling.

For at organisationer kan drage nytte af standardisering så kræver det at de rette mennesker, de rette strukturer og den rette kultur er på plads. I udgangspunktet er de fleste individer organiseret i teams og de forskellige teams har ofte en berøring med udvikling og derigennem standarder.

Blogindlægget tager sit udgangspunkt i at der findes forskellige typer teams som arbejder med forskellige typer opgaver som alle på en eller anden måde har noget af gøre med udvikling af IT-løsninger. Der findes forskellige karakteristika for de teams som klarer sig godt i forhold til anvendelse af standarder og der findes ligeledes visse udfordringer for bestemte typer teams.

Teams, deres sammensætning og deres størrelse er alle faktorer som indgår i evalueringen af organisationens modenhed. Blogindlægget vil tage sit afsæt i at karakteriserer det effektive team og det ineffektive team.

Effektive små teams

Generelt kan det udledes at små teams har lettere ved at kunne tilpasse deres arbejde til en standard end store teams. Det kræver mindre kommunikationsarbejde og det er mere anskueligt at kunne gennemgå hinandens arbejde for at finde frem til om de rette standarder overholdes.

Leverancerne som teamet er allokeret til bliver altid gennemtjekket af andre personer som har kendskab til standarderne og det arbejde som teamet udfører. Evalueringen af leverancen fx i form af gennemgang af kildekode bliver udført hver gang og afvigelser fra kildekoden bliver registreret og teamet bliver informeret om afvigelserne.

Inden leverancen bliver vurderet af et andet team så er leverancen blev vurderet af de enkelte teamdeltagere og de har ligeledes korrigeret de dele af leverancen, som de har fundet ud af afviger fra det som standarden foreskriver.

Små teams består typisk af otte teamdeltagere.

Ineffektive små teams

Der findes flere forskellige problemstillinger på små og ineffektive teams. Nogle af disse problemstillinger vil være af ledelsesmæssigkarakter, andre problemstillinger kan være kulturelle problemstillinger på teamet.

Det ineffektive lille team lider af en ringe motivation for at vurdere de leverancer som teamet udarbejder, og der bliver ikke stillet ressourcer til rådighed til at undersøge leverancerne og til at opdatere standarder.

Der findes få standarder for det lille ineffektive team, men samtidigt så bliver standarderne ikke fulgt, hvilket betyder at leverancerne ikke overholder standarderne, og standarderne er ikke med til at skabe værdi for det specifikke team.

Forskellen mellem et stort ineffektivt team og et lille ineffektivt team er at det i udgangspunktet er nemmere at omstille et lille ineffektivt team end et stort og ineffektivt, men det kræver stadig at en række problemstillinger løses og at der skal arbejdes med at påvirke struktur og kulturen.

Ineffektive store teams

Generelt vil store teams have svært ved at forholde sig til nye standarder, med mindre der findes en virkelig stærk ledelseskultur og en virkelig stærk kultur for compliance på det specifikke team. I alle andre sammenhænge vil det betyde at det bliver mere svært at få de forskellige profiler på teamet til at arbejde med de samme standarder.

Den første problemstilling som enterprisearkitekten og teamlederen vil støde på er kommunikation om standarder og deres nødvendighed. Store teams har ligeledes ofte en række subkulturer.

Store teams består af mere end otte teamdeltagere og har ofte en række forskellige meningsdannere som påvirker de forskellige personer som er på teamet. I stores teams vil der også være situationer, hvor en eller flere af teamdeltagerne vil være i stand.

Effektive store teams

De store teams er karakteriseret ved at teamlederne har uddelegeret ansvar til specifikke udviklere og applikationsarkitekter samt andre profiler som skal være med til at sikre at arbejder udføres i forhold til de til hver en tid gældende standarder.

Profilerne som er har fået tildelt ansvar for at tjekke op på de pågældende leverancer undersøger, hvordan de forskellige leverancer bliver håndtere og sikrer at der foretages ”compliance reviews” af det udarbejdede kode. De forskellige profiler (inklusiv teamlederen) foretager jævnligt kontrol. Teamlederen står for jævnligt at kommunikere ud til teamet om at det er vigtigt at de skal overholde standarderne. Teamlederne skal sammen med beslutningstagerne højere oppe i organisationens beslutningshierarki sørge for at det bliver indskrevet i medarbejdernes kontrakter, at de skal overholde de gældende standarder ellers så vil de blive fyret.

Konklusion

De fire arketyper som blev præsenteret i dette blogindlæg udstiller situationer, hvor de forskellige teams er i stand til at håndtere leverancerne også set i forhold til deres måde at implementere standarder på.

De teams som er ineffektive kan i de fleste tilfælde kunne ændres så de bliver mere effektive og bidrager mere til at få leverancerne til at passe ind i organisationens applikationslandskab og IT-infrastruktur. Standardisering vil have en positiv indflydelse på at sænke kompleksitets niveauet i organisationens applikationslandskab og infrastrukturlandskabet. For at standardiseringen udviklingen af applikationsudviklingen og infrastrukturlandskabet kræver det at de forskellige teams har de rette kompetencer, den rette kultur og den rette struktur. Disse tre faktorer har betydning for standardisering vil være i stand til at kunne opnå de økonomiske og konkurrencefordele.

One thought on “Team arketyper

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: