CIO: Digital forretningsudvikling

Der findes en række ting som den moderne IT-leder bliver nødt til at tage højde for. En ting er de teknologier der kan bruges til at honorer de forretningsbehov som organisationen har, og den anden er, hvilke forretningsmæssige udfordringer som organisationen står overfor i forhold til at kunne håndtere de krav som kunderne, leverandørerne, interessenter... Continue Reading →

CIO: Forretningskapabilitet

Der findes en række interessante perspektiver i at arbejde kapabilitet i forhold til forretningen, når forretningen når nye udfordringer opstår som kræver at organisationen tilpasser sig. For at få skabt det rette fundament for forretningsudvikling kan forretningskapabilitet vise sig at være den rette fremgangsmåde for organisationens beslutningstagere at arbejde med. Fremgangsmåden omhandlende forretningskapabilitet eller rettere... Continue Reading →

CIO: Innovation og drift

Når organisationer indkøber software, hardware og andre IT-løsninger, så vil IT-afdelingerne i de pågældende organisationer opleve at nye produkter skal optages i driften. Det vil sige at flere og flere ressourcer skal allokeres til driften af de nye IT-løsninger, hvortil driften har stor betydning for, hvordan organisationen realisere det kunderne efterspørger her og nu. Driften... Continue Reading →

CIO: Ansvar i teknologistrategien

Hvordan sikres de rette grænsesnit mellem de forskellige enheder i IT-afdelingen, så teknologistrategien kan implementeres og de rigtige projekter kan prioriteres for at understøtte strategisk eksekvering, hvilket vil sige at være med til at flytte organisationen til den strategiske position som ønskes af beslutningstagerne. Hvorfor have en teknologistrategi? Det er nødvendigt for de fleste mellemstore... Continue Reading →

CIO: Håndtering af bestyrelsen

Hvad skal en IT-leder gøre for at understøtte en aktiv bestyrelse og for at hjælpe organisationen på vej mod den strategiske position? Det findes en række interessante problemstillinger for IT-ledere i deres daglige arbejde med at håndtere forskellige andre typer beslutningstagere så som administrerende direktører, økonomidirektører, regnskabschefer, HR-direktører og diverse driftschefer. IT-lederen kan for eksempel... Continue Reading →

CIO: Implementering af ISO/IEC 38500

Der findes en international standard der kan hjælpe bestyrelsen og beslutningstagerne i forretningsenhederne til at få styr på anvendelsen af IT. Det er også den eneste standard der er bygget op om principper frem for deciderede beskrevne specifikation. Der er dog meget en organisation kan lære af ISO/IEC 38500, når det kommer til IT-styring og... Continue Reading →

CIO: Bestyrelsens IT-årshjul

Der findes mange gode grunde til at involvere bestyrelsen i forhold til arbejdet med IT-strategien og specifikt i forhold til teknologistrategien, men den primære grund vil være at understøtte forretningsfordele via digital transformation. Der findes ligeledes en række interessante perspektiver i at sikre at informationsteknologierne bliver betragtet som værende et strategisk aktiv for organisationen, og... Continue Reading →

CIO: Bestyrelsens arbejde i forhold til IT- og teknologistrategien

Torben Ballegaard anbefaler i sit værk at effektive bestyrelser opretter specialiserede grupperinger der tager sit udgangspunkt i temaer der vil påvirke organisationen strategisk. I den forbindelse anbefaler Ballegaard (2014) i sit værk, at professionelle bestyrelser opretter en gruppe i bestyrelsen der tager sit fokus på teknologier og informationsteknologier. Det giver i og for sig god... Continue Reading →

CIO: Kompleksitet

Den moderne IT-leder må forvente at den kontekst, som IT-afdelingen og den måde som IT-afdelingen skal forretningsunderstøtte organisationen på vil blive mere kompleks. Kompleksitet er en faktor som vil påvirke den måde som IT-afdelingen arbejder på, og det vil have betydning for, hvordan IT-afdelingen kan leveret på. Kompleksitet kan ikke reduceres, men organisationens beslutningstagere kan... Continue Reading →

CIO: Forretningspartner

En af de vigtigste handlinger en moderne IT-leder kan gøre er at skabe gode relationer til beslutningstagerne i de andre forretningsenheder i organisationen og derigennem at få skabt et grundlag for det videre arbejde med at få skabt konkurrencefordele for organisationen. I udgangspunktet er begrebet forretningspartner nødvendigt for både organisationer i den offentlige og i... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑