Arkitekterne

I enterprise arkitektur programmer findes der forskellige typer arkitekter der arbejder med at afbillede artefakter. Arkitekter kan ikke være eksperter i alt, og dermed findes der forskellige profiler og typer der bør inkluderes.

Rammeværket definerer de artefakter som er interessante at identificere og afbillede, således de giver størst mulig værdi for enterprise arkitektur depotet.

Rammeværk

Rammeværket er opbygget omkring en struktureret metode der anvendes til at klassificeres som information der udgør artefaktet. Derudover definerer rammeværket de forskellige artefakter der er interessante at anvende. Rammeværket er interessant i forhold til arbejde med i forhold til at skabe forbindelserne mellem artefakterne og på den måde understøtte en beslutningsplatform.

Rammeværket er i sig selv ikke objektivt, og det giver ikke nogen mening at anvende rammeværket ud fra en naturvidenskabelig tilgang. Derudover giver det ikke mening ikke at tilpasse rammeværket til den organisation som organisationens enterprise befinder sig i. Rammeværkerne identificere artefakterne

Artefakt

Jeg nævnte tidligere, at artefakter er interessante i forhold til skabe en mening med et bestemt ting eller emne inden for enterprise arkitektur programmet. Set ud fra en ren organisatorisk tilgang så optræder begrebet artefakter i kulturmæssige situationer, hvor det sættes i kontekst af at værende et fysisk (synligt) symbol der vel at mærke er tillagt mening fx en plakat med et billede af månedens medarbejder eller et billede af virksomhedens stifter.

Arkitekttyper

I forhold til de arkitekttyper der ofte indgår i en enterprise arkitektur gruppe. Gruppen er dem identificere artefakterne og organisere informationen på den rette information.

  • Enterprise arkitekten (EA) er en profil der varetager at skabe et overordnet overblik over modeller og arkitekturer og skaber mening. Enterprise arkitekterne er med til at understøtte beslutningsplatformen ved at verificere informationen der er nødvendighed for at beslutningsplatformen kan bruges.
  • Løsningsarkitekten (LA) er en profil der varetager koblingen mellem enterprise arkitektur programmet og applikationsarkitekten. Formålet med løsningsarkitekten er at vedkommende skal kunne gennemskue, hvilke applikationer, systemer og teknologier der allerede findes i organisationens it-arkitektur, og få organisationen til at få de forskellige projekt-organisationer til at udvikle projekter der understøtter en it-arkitektur der understøtter forretningens mål. Set ud fra den nuværende økonomiske krise vil pointen være at udvikle organisationens it-arkitektur til at understøtte en omkostningseffektiv til styring af it-arkitekturen, men samtidigt stiller aftagerne af produkterne og de forskellige services som organisationen producere stadig større krav til interaktion via elektroniske medier, og en større grad af service med kontakt til organisationen.
  • Informationsarkitekten (IA) er en profil der varetager modellering af den eller de services der er med at transformere de data som strømmer ind i organisationen, og igennem de data som organisationen allerede råder over. Det har stor betydning for udvikling af informationssystemer at der findes en konsistent tilgang til udviklingen af services der kombinere data på flere forskellige lag af de applikationer som organisationen anvender. Dermed er informationsarkitekten en meget vigtig profil i EA Gruppen, men uden enterprise arkitekternes viden til at organisere og formidle den viden som informationsarkitekten ligger inde med således den kan anvendes i organisationens beslutningsplatform.
  • Applikationsarkitekten (AA) er en profil der varetager den egentlige udvikling af et program, applikation, web-service eller tilsvarende programmeringsopgave. De normalt ikke tilknyttet enterprise arkitektur programmet, men de har som regel god indsigt i programmeringsarbejdet.

De forskellige profiler har det til fælles at de arbejder med at opbygge modeller, tillægge modellerne mening og afkode meningen i forhold til forandringen. Men for at få det meste ud af enterprise arkitektur gruppen så kræver det, at chefarkitekten er i stand til at sammensætte en god kombination af forskellige medarbejdere.

Konklusion

Arkitekterne er dem der er i stand til at identificere forskellige former for artefakter, og ligeledes er det typisk enterprise arkitekterne der er i stand til at behandle og organisere data således de passer til beslutningsplatformen. Det er forskellige former for viden der skal til for at kunne opbygge en reel beslutningsplatform og samtidigt være med til at eksekvere strategien fx i form af reducering af omkostningerne og optimering af informationsflowet i enterprisen.

Det næste blogindlæg vil omhandle enterprise arkitektur værktøjer, hvilket jeg definerer som værende software der kan faciliteter viden i form af modeller, dokumenter og diagrammer samt relationerne mellem dem.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: