EA – vision

I fødslen af et enterprisearkitektur program er den fase, hvor chefarkitekten eller anden interessent arbejder med at få formuleret formålet med enterprisearkitektur programmet.

Før formålet med enterprisearkitektur programmet kan formuleres, så bør chefarkitekten arbejde med at få udarbejdet en såkaldt EA vision.Martin van den Berg og Marles van Steenbergen har i deres værk fra 2006 udarbejdet et visionshjul som kan bruges som inspiration for at finde frem til, hvad enterprisearkitektur programmet kan. De argumentere for, at EA visionen (på illustrationen nedenfor indikeret som 0) kan bruges i forhold til at gøre det synligt for interessenterne, hvordan enterprisearkitektur programmet skaber værdi for it-afdelingen og for organisationen som helhed.

127 EA Visionshjul

Det som er vigtigt for at udarbejde en vision for enterprisearkitektur programmet er, at chefarkitekten kender til de forskellige interessenter, og hvordan de tænker.

EA Visions hjulet er bygget op omkring fem faser som kan bruges til inspiration. De fem faser er som følgende:

1) Formål (Purpose)

2) Definition af enterprisearkitektur programmet

3) Services som enterprisearkitektur programmet tilbyder

4) Organisation som enterprisearkitektur programmet skal understøtte og består af

5) Formålet med enterprisearkitektur programmet.

Visionen skal bruges i forhold til formuleringen af enterprisearkitektur programmets præliminære fase. Den præliminære fase er med til at definere rammerne for enterprisearkitektur programmet. Dertil er visionen med til at vejlede enterprisearkitekterne med at udarbejde de nødvendige artefakter.

Det er i den forbindelse vigtigt at enterprisearkitektur programmet understøtter organisationens interessenter kan få et afkast for den investering som de foretager i enterprisearkitektur programmet (Anupindi & Coady 2011). Et afkast (eller gevinst) kan kun måles, hvis der er udarbejdet en definition af enterprisearkitektur programmet og der findes en vision for, hvad afkastet eller gevinsten skal være så vil det understøtte muligheden for at kunne påvirke de rette interessenter.

Konklusion

EA visionen er et vigtigt artefakt som indgår i det som kaldes for den præliminære fase. Det er i den forbindelse nødvendigt at chefarkitekten formår at definere artefaktet og indrager de rette interessenter så enterprisearkitektur programmet kan hjælpe med at støtte op om at løse problemstillingerne som mellemlederne og toplederne skal have løst.

Der kan være visse fordele i at chefarkitekten eller den interessent som udarbejder EA visionen tager inspiration fra flere forskellige rammeværker så som IDEA, TOGAF eller DYA.

Kilder

Van den Berg & van Steenbergen, M., 2006, Springer Verlag, Dordrecht Netherlands.

Anupindi, Nagesh V., and Gerard A. Coady. Enterprise Architecture Turnaround. Trafford Publishing, 2011.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: