En strøtanke om oplyst IT-ledelse

Organisationer af alle slags bliver udsat for et større konkurrence. Konkurrencen kan være påvirkning i form af tiltag som konkurrenter til en virksomhed sætter i gang i nye projekter eller det kan være at der stilles nye krav til en myndighed eller institution om at levere nye services ved at bruge færre ressourcer.

Baggrunden

Der findes en række problemstillinger i arbejdet med IT-ledelse. En af disse problemstillinger er kompleksitet som opstår når nye informationsteknologier bliver implementeret i organisationens applikationslandskabet og it-infrastrukturlandskabet. Kompleksitet opstår også når nye forretningskrav opstår som led af pres fra konkurrenter og myndigheder. Herudover stilles der store krav til at organisationerne skal leverer mere med de samme ressourcer, og når ny udvikling finder sted så skal udviklingen understøtte forretningsenhederne med at understøtte en bestemt forretningsmæssig problemstilling, være komponent baseret, kunne genanvendes og kunne understøtte relevante forretningsprocesser.

Begrebet

Oplyst IT-ledelse omhandler at give ikke alene IT-ledelsen men også andre beslutningstagere i virksomheden. Oplyst IT-ledelse kræver at flere forskellige tiltag er på plads og informationerne er tilgængelige for IT-lederen. IT-lederen har sidenhen behov for at kunne arbejde med forskellige beslutningstagere i organisationen.

Oplyst IT-ledelse kræver at der tages udgangspunkt i deduktiv og induktiv ræsonnering. De to fremgangsmåder har stor betydning for, hvordan løsningerne som IT-direktøren er i stand til at anbefale de forskellige beslutningstagere.

De to former for ræsonnering har betydning for, hvordan IT-afdelingen bidrager med værdi til de forskellige forretningsenheder. I udgangspunktet vil begge fremgangsmåder blive anvendt på forskellige tidspunkter i IT-afdelingen, men induktiv ræsonnering vil typisk være den dominerende måde at undersøge muligheder på og sidenhen at rådgive efter.

Deduktiv ræsonnering

Der findes situationer hvor det er nødvendigt at forholde sig til problemstillinger, hvor det vil være muligt at anvende simpel logik til at finde frem til løsninger. Et eksempel på en sådan logisk slutning i en IT-ledelses sammenhæng være at færre applikationer er lig med mindre vedligeholdelse som er lig med færre omkostninger.

Det er typiske antagelser som de forskellige beslutningstagere ofte selv vil kunne regne ud, og det er sjældent at det bringer noget nyt med sig i forhold til at kunne skabe oplyst IT-ledelse.

Den deduktive logik er god i forhold til at få fundamentet på plads for IT-ledelsen. Det vil typisk være her de lavt hængende frugter kan høstes.

Induktiv ræsonnering

IT-ledelsen kan med fordel anvende en induktiv ræsnonnering som kan sættes i en kontekst af at identificere mere komplekse logiske sammenhænge. Et eksempel herpå kunne være applikation kan lede til ny måde, at kommunikere med kunderne på angående forsendelser af varer fra fabrikken, som forretningsenheden endnu ikke har fundet ud af kan anvendes. Herudover kan følgende tænkes:

  • Flere indikatorer for at applikationen kan kobles op mod sociale medier
  • Flere indikatorer for at kunderne ønsker at bruge sociale medier.
  • Flere indikatorer for at kunderne vil have besked om forsendelser om sociale medier.
  • Konkurrenterne har endnu ikke forstået at der findes et potentiale for værdiskabelse.
  • Forståelse af forretningsenhedernes individuelle situationer og den samlede situation for organisationen.
  • Der kan så opstå situationer, hvor andre observationer gøres, hvor fokus for IT-ledelsen må være afgrænsningen.

Strategi

Oplyst IT-ledelse kan kun skabe en forskel for organisationen, hvis der findes en IT-strategi som tager hånd om problemstillingerne som forretningsenhederne oplever. En god IT-strategi er baseret på to faktorer som består af henholdsvis efterspørgsel og udbud. Dave Aron fra Gartner Incorporated har udarbejdet et rammeværk som kan være relevant at arbejde med.

IT-strategien skal understøttes af de informationerne som enterprisearkitektur funktionen råder over. Enterprisearkitektur programmet er en del af det som kan kaldes for udbudssiden af IT-strategien, og informationerne vil typisk være til at finde om processer, applikationer og infrastruktur og hvordan disse kan kombineres så de går op i en højere enhed.

Porteføljeledelse

Der findes flere forskellige tilgange til styring af forretnings og IT-projekter eller det som Sten Mogensen vil kalde for IT-baserede forretningsprojekter. Porteføljeledelse omhandler fokus på at sætte et antal projekter i gang for at kunne påvise at de skaber en værdi for organisationen. Værdien kan ifølge en praktiker, som Jan Amtoft bruges til at understøtte en større organisatorisk forandring.

Enterprisearkitektur

En optik som kan anvendes på begrebet enterprisearkitektur vil være at enterprisearkitektur programmet kan leverer information til beslutningstagerne om organisationen, hvor fokus blandt andet omhandler at undersøge de forskellige konsekvenser som valg af forretningsmodeller, forretningsprocesser og informationsteknologier.

Enterprisearkitektur  programmet vil i denne kontekst kunne bruges til, at give IT-direktøren de informationer, som han eller hun skal bruge for at kunne formulere IT-strategien, udvælge de rette projekter i portefølje-ledelsen, visualisere resultater og ikke mindst kunne udfordrer den eksisterende forståelse af organisationen.

Konklusion

Anvendelse af informationsteknologier kan bidrage til at organisationen kan opnå konkurrencefordele. Fordelene kan kun opnås, hvis IT-lederne aktivt går efter at opnå oplyst IT-ledelse.

For at organisationer kan drage fordel af oplyst IT-ledelse så kræver det at deduktiv og induktiv ræsonnering anvendes.

Enterprisearkitektur programmet har stor betydning for at oplyst IT-ledelse kan opnås. Derfor er det vigtigt at IT-afdelingen investerer tid og ressourcer i sit enterprisearkitektur program.

Enterprisearkitektur programmet skal derfor være bygget op omkring at høste de lavest hængende frugter. Det betyder at fokus på porteføljeledelse kommer i spil, når enterprisearkitektur programmet designes og sættes i gang.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: