Forretningsmodellen for Netcompany

Konsulentbureauet Netcompany har en interessant forretningsmodel, som jeg i dette blogindlæg vil analysere. Netcompany er en interessant virksomhed af mange grunde. En af grundene er at Netcompany har formået at skabe vækst igennem sin forretningsaktiviteter og den anden grund er virksomheden rådgiver i forhold til forretningsudvikling og i forhold til IT-udvikling.

Forretningsmodellen kan beskrives igennem ni komponenter og modellen er kaldet Business Model Canvas og den er udarbejdet af Alex Osterwalder og Yves Pigneur. Alex Osterwalder har beskrevet modellen som et værktøj til at kommunikere forretningsmodellen til de forskellige lag af medarbejdere i organisationen og for at understøtte dialog.

Key Partners

Netcompany kan tolkes som havende teknologiske samarbejdspartnere og organisatoriske samarbejdspartnere som leverer til Netcompany.

De teknologiske samarbejdspatnerer leverer de teknologier som Netcompany leverer services inden for:

 • Microsoft
 • Oralce
 • IBM
 • Redhat
 • Apache
 • Eclipse Foundation
 • JBoss Community.

Netcompany er kendt for at ansætte unge konsulenter og konsulentbureauet satser benhårdt på rekruttering af kandidater fra danske universiteter som udbyder kurser inden for softwareudvikling og datalogi. Blandt disse organisationer er:

 • Danmarks Tekniske Universitet.
 • Københavns Universitet.
 • IT Universitetet i København.
 • Copenhagen Business School.
 • Syddansk Universitet.

Herudover findes en række organisationer som leverer kurser og certificeringer inden for softwareudvikling, projektledelse og IT-arkitektur.

113 BMC

Key Resources

Netcompany er et konsulentbureau og for denne type virksomheder vil det typisk være tale om de primære ressourcer er konsulenterne, den viden som konsulenterne har og de kompetencer som konsulenterne har i forhold til mersalg til kunderne. Dertil har Netcompany behov for en effektiv støttestab som er i stand til at kunne håndtere opkrævning og kontraktindgåelse.

111 BMC

Key Activities

Netcompany lever af rådgivning, kravspecificering og softwareudvikling. Herefter kommer aktiviteter som mersalg, kontraktindgåelse, håndtering af udbud fra den offentlige sektor, opkrævning og rekruttering.

112 BMC

Value Proposition

Kundernes forventning til Netcompany er, at Netcompany giver dem de bedste konsulenter inden for software- og IT-udvikling, så kundens behov bliver opfyldt og kundens målsætninger opnås.

Værdiskabelsen er udvikling af software- og IT-løsninger og at konsulenterne som sendes ud til kunderne formår at fremstå som værende professionelle og som værende eksperter. Konsulenterne skal være i stand til at vurdere IT-løsningernes arkitekturer i forhold til kundens enterprisearkitekturer.

110 BMC

Customer Relationships

Fokus for konsulentbureauer er i udgangspunktet, at de har lange forhold til deres kunder medhenblik på at skabe strategiske fordele. På dette område fraviger Netcompany ikke fra andre konsulentbureauer.

109 BMC

Channels

Netcompany anvender forskellige kanaler medhenblik på at nå ud til sine kunder og det er at en key-account manager kontakter dem og indgår de første relationer. Herefter indgår key-account manageren og en konsulent i en dialog med kunden, hvorefter der indgås en aftale. De konsulenter som udvikler IT-løsningen for kunden vil være den dem primære kontakt som kunden har med Netcompany og igennem konsulenterne kan Netcompany understøtte et mersalg til kunden i form af videreudvikling af IT-løsningerne og i forhold til nye forhold.

108 BMC

Customer Segments

Netcompany har kunder i den offentlige og i den private sektor. På Netcompany’s hjemmeside vises der referencer til begge sektorer. I udgangspunkter viser det sig at være store organisationer og virksomheder som bruger Netcompany som leverandører til rådgivning inden for IT-udvikling og som leverandør til udvikling af software. Typisk for disse organisationer er at de er lokaliseret rundt om de store byer i Danmark som for eksempel Storkøbenhavn, Århus, Odense og Esbjerg.

107 BMC

Cost Structure

De vigtigste omkostninger vil være lønnen til konsulenterne. Derefter kommer lønnen til støttestaben og ikke mindst omkostningerne som relaterer sig til licenser til udviklingsværktøjer og uddannelse.

105 BMC

Revenue Stream

Salg af rådgivning og services til kunderne.

106 BMC

Analyse

Der findes en række interessante perspektiver den forretningsmodel som Netcompany har opbygget. Der findes problemstillinger i forhold til at Netcompany satser på langsigtede partnerskaber, hvilket betyder at den profit som Netcompany har behov for at overleve kan vise at skulle indhentes på et senere tidspunkt.

Netcompany’s vigtigste aktiv er konsulenterne og den viden som konsulenterne råder over, hvilket er to typer aktiver som har det med at forsvinde fra organisationen, da Netcompany generelt set satser på unge konsulenter som oftest bliver udskiftet, når konsulenterne når op i start 30erne. Viden om den måde som Netcompany arbejder på bliver med andre spredt til andre organisationer og det gør den nødvendige viden om de produkter som Netcompany har udarbejdet. Med andre ord har Netcompany et stigende behov for at kunne omstille sin forretningsmodel og understøtte, at virksomheden er i stand til at beskytte sine markedsandele.

Konklusion

Netcompany bliver nød til at udvikle sin forretningsmodel. Netcompany er på nuværende tidspunkt en succesfuld virksomhed. Netcompany har behov for at udvikle forretningsmodellen, da der allerede findes en række konkurrenter som er i stand til at kunne levere de samme produkter, som Netcompany kan. Ligeledes har Netcompany aktiver som let ”siver ud” af organisationen, hvilket kan vise sig nødvendigt for at udvikleorganisationen.

One thought on “Forretningsmodellen for Netcompany

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: