It-strategi

Dave Aron, analytiker ansat ved Gartner Group,  afholdte et foredrag den 4. Oktober 2009 om it-strategier i Qatar. Jeg synes at foredraget, som kan ses i videoen nedenfor, var utrolig godt og viser, hvad der er egentlig er godt og nødvendigt i forhold til at udarbejde gode it-strategier.

Dave Aron er af den mening at det som adskiller it-afdelinger fra hinanden er ikke kun godt styr på drift (operations), men også at it-afdelingerne har udarbejdet gode it-strategier. Ganske interessant bliver en enkelt dansk case-virksomhed nævnt, nemlig Sampension, som har et tæt samarbejde med Gartner Group. Dave Arons mening kommer til udtryk i citatet nedenfor.

”The last 20 years, IT has been about automating the factory of your businesses; the next 20 will be about informing your management of your businesses. That means that great operations are no longer enough. One has to get better at strategy. It is something we all know is this room – strategy is uncomfortable  – strategy is not just about managing the things you control, it is about engaging and influencing the rest of your business. You can deliver IT-systems on your own, but you can’t deliver business value on your own. ” – Dave Aron (2009, YouTube video, 04:00 – 04:45).

Dave Aron kommer ind på at en god it-strategi bør være karakteriseret affølgende punkter:

1)   En strategi er ikke en plan. En plan er i udgangspunkt et Gantt-kort. Planer er skrøbelige og skal ofte laves om. En strategi skal ikke være udformet som en plan.

2)   Strategi omhandler, hvordan virksomheden vil opnå sine mål, hvordan To-Be arkitekturen skal være, hvilke matricer som skal bruges osv.

3)   Strategiernes modstandsdygtighed har en positiv indvirkning på arbejdsmoral og kultur.

4)   En strategi bør kun vurderes en gang hver anden eller tredje år.

5)   En it-strategi bør indeholde ”efterspørgsels side” som omhandler hvad skal der til for at organisationen vil opnå succes fx er organisationen omkostningsfokuseret, vinder virksomheden på grund af kundekendskab eller vinder virksomheden på baggrund af produktinnovation. Forretnings ”egenskaber” som der skal til for at understøtte at organisationen opnår sine målsætninger og sidst hvordan it-bidrager til dem.

6)   Kontrol delen af it-strategien, som Dave Aron kalder for design-delen af it-strategien, omhandler hvordan udføres it-strategien. Fokus vil være på it-governance, it-principper, budgetoverholdelse og KPI-målinger til kontrol og opfølgning og sidst hvordan hænger det sammen med forretnings succeserne.

7)   Forsyningssiden som omhandler IT-arkitektur, IT-services, human ressources, og sourcing forhold. Fokus på den nuværende situation (AS-IS) og den fremtidige situation (To-Be).

8)   IT-strategidokumentet bør ikke være mere end 15-sider langt. Dave Aron pointere at underpunkterne i 5, 6 og 7 bør fylde en side hver. It-strategien bør ikke være fokuseret på applikationslaget og infrastrukturlaget som typisk stammer fra arkitektur-delen.

9)   Dialog og forståelse af strategi i organisationen er vigtigere end akkurathed. Dave Aron pointerede at det handler om at få formuleret et dokument der er spændende nok til at bestyrelsesmedlemmer vil læse det og huske det. Det er især ”forespørgslens siden” der skal fokuseres på. Dave Aron omtalte en længde på cirka fire til fem sider langt.

10)              Det er utrolig vigtigt at have styr på, hvad virksomheden er god til, og hvilke værdifaktorer som virksomheden producerer. Der er typisk tre arketyper som en virksomhed kan udvælge så som produktlederskab, driftsledende eller kundekontakt. En virksomhed gør akkurat nok af alle af de tre, men en af dem skal virksomheden gøre væsentligt bedre end sine konkurrenter. Det vil typisk svært at gå i dialog omkring hvad virksomheden er god til fordi de forskellige interessenter anskuer virksomheden. Fokus bør være på at kunne vælge en af de tre fordi en god strategi skal kunne understøtte aktive fravalg.

11)              Ud fra valget af hvad organisationen er god til eller bør være god til på sigt bør formuleres til hvilke forretnings egenskaber som skal til. Det er vigtigt at billedet for ”egenskaber”, som skal til for at opnå de målsætninger som findes i forretningsstrategien, bliver gjort klart før it-strategien formuleres.

12)              IT-principper kan gøre en forskel set i forhold til værdiskabelse, hvis de vel at mærke er skrevet og kommunikeret ud på den rigtige måde.

13)              Styring skal designes til den type beslutninger som træffes. David Aron viser otte kategorier som er strategi, investering, arkitektur, risici, applikationer, infrastruktur, realisering af investeringerne, og forandring af forretningsprocesserne.

14)              Alle emner i leverance delen af it-strategien bør holdes simple og kommunikeres ud til medarbejderne på en simpel måde.

15)              Kommunikation er den største del af at udarbejde en god it-strategi. Dave Aron anbefalede at anvende grafiske repræsentationer og samtaler mellem interessenter. I den forbindelse kom Dave Aron ind på at kunne omsætte it-strategien til let forståelige valg som for eksempel i en grafisk repræsentation, hvor kunder og organisationen interagere. Det vil være til at foretrække for beslutningstagerne i fx forretningsenhederne.

Konklusion

Gartner Group’s tilgang til it-strategi kan virke som en god fremgangsmåde for at understøtte et fundament for forretningsudvikling, hvor forretningsenhederne og it-afdelingen vil kunne indgå i en strategisk dialog om hvilke egenskaber (capabilities) som organisationen på sigt bør have for at kunne indfri forretningsstrategien. Dialogen er vigtig, men for at dialogen kan komme på sin plads så kan det betyde at it-afdelingens beslutningstagere skal skabe sig sin egen vision og samtidigt sikrer sig at visionen er afstemt med den vision som beslutningstagerne fra forretningsenhederne har for den måde som organisationen skal udvikle sig efter.

Kilder

Creating Winning IT Strategies – Dave Aron, 2009. http://www.youtube.com/watch?v=QbyJY9KlrtM&feature=youtube_gdata_player.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: