Kanalstrategi er arkitektur

En af de emner som taler for at enterprisearkitektur ikke kun bør bruges i it-afdelingen med henblik på, at optimere udviklingen af organisationens it-arkitektur vil være den kanalstrategi, som organisationens beslutningstagere vælger. Wagter et al (2005) når frem til at enterprisearkitektur er vigtigt, hvis it (udvikling) anskues som værende vigtig i organisationen. Kanalstrategier for hvordan organisationer kommunikere og interagere med sin omverden kan vise sig at være et startpunkt for, at enterprisearkitektur som koncept kan anvendes for andre dele af organisationen med henblik på at skabe mere konkurrencedygtige organisationer.

Begrebet kanalstrategi

Kanalstrategi er et udtryk som i skrivende stunde ofte bruges i Danmark om de planer som kommunerne har anvendt i forhold til deres tilgangsvinkel til digitalisering. Fokus har for dem været at understøtte kommunikation med borgerne. I en virksomhedskontekst vil konceptet kunne bruges i forhold til at kunne definere, hvordan virksomheden forventer, at kunne håndtere interaktion med sine kunder og samarbejdspartnere. I store private virksomheder vil det typisk være tale om at kommunikationsafdelingerne som træffer beslutningerne om kanalstrategierne, hvormed det kan vise sig taktisk smart at chefarkitekten eller den tekniske direktør (CTO) allierer sig med kommunikationsfolkene.

I kraft af at flere og flere virksomheder anvender informationsteknologier til at håndtere databehandling samt det, at mange virksomheder bruger forskellige løsninger så, som EDI og e-handel som igennem webbutikker.

Kanalerne er nødvendige at definere fordi det giver mulighed for organisationen at sikre at de bagvedliggende forretningsprocesser bliver opbygget og implementeret i organisationen. Det er nødvendigt at understøtte at beslutningstagerne opbygger kanalerne og processerne ud fra to perspektiver.

Det første perspektiv går ud på, hvad vil kunden primært ønske sig, når de skal i kontakt med organisationen. Det andet perspektiv er optimering af processerne med det formål at kunne optimere i forhold til omkostninger, kvalitet og hastighed.

Kanalstrategien bør eksekveres som værende et fokus på, hvordan organisationen på den bedst mulige måde kan understøtte udviklingen.

Udefra og ind

Enterprisearkitekterne kan med deres viden om it-systemerne og forretningsprocesserne kunne identificere et antal scenarier for hvordan de forskellige scenarier og processer skal se ud for at de muligheder som organisationen har for at kunne tilpasse sine kanaler kan effektuereres.

Enterprisearkitekterne kan dermed arbejde forskellige perspektiver på, hvordan de forskellige informationsteknologier som organisationen råder over kan bruges til at understøtte kanalerne (snitfladerne) til organisationens kunder. Dermed findes der også en reel chance for at enterprisearkitekterne kan bruge den viden, som de har om organisationens opbygning til at opbygge en bedre og mere konkurrencedygtig organisation. På den måde kan enterprisearkitekterne anvende enterprisearkitektur værktøjerne til at designe organisationerne.

Enterprisearkitekterne bør derfor arbejde tæt sammen med beslutningstagerne, når mulighederne er der til at designe ruten som kunden har ind til de steder i organisationen, hvor kommunikation foregår, beslutninger træffes og produktion foregår.

Enterprisearkitekterne bør derfor anvende  et perspektiv som går ude fra og ind. Et fokus som blandt andet Chris Potts advokerer for i sit værk ”Recreation” (2010).

Konklusion

Generelt kan det siges at hvis it er vigtigt så er enterprisearkitektur vigtigt. Fokus som enterprisearkitekterne kan anvende for at sprede anvendelsen af de værktøjer, som enterprisearkitekterne råder over til forretningsenhederne i organisationen, så kan samarbejde med dem som er ansvarlige for kommunikation vise sig at være relevant, da de ofte er med til at definere kommunikationskanalerne til organisationens omverden.

Fokus for enterprisearkitekterne vil være at arbejde med at designe processerne og de informationsteknologier som skal bruges for at gøre organisationen i stand til at kunne gøre organisationen i stand til at interagere med sin omverden.

Kilder

Potts, Chris. RecrEAtion: Realizing the Extraordinary Contribution of Your Enterprise Architects. Technics Publications, LLC, 2010.

Wagter, Roel, Martin van den Berg, Joost Luijpers, and Marlies van Steenbergen. Dynamic Enterprise Architecture: How to Make It Work. 1st ed. Wiley, 2005.

One thought on “Kanalstrategi er arkitektur

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: