Viden om applikationsporteføljen

Et vigtigt element i det som kaldes for applikationsporteføljen er at få skabt et retvisende overblik over de applikationer og de bagvedliggende teknologier, som organisationen råder over. Overblikket skal organisationen bruge i forhold til at kunne udarbejde retvisende ledelsesinformation som beslutningstagerne i et it-styreråd og it-projektråd kan tage stilling til, når nyt it-løsninger skal udarbejdes.

For at få skabt overblikket så findes der forskellige veje som egentlig kræver, at man arbejder med forskellige former for informationsindsamling. Jeg har i dette blogindlæg arbejdet analysering og beskrivelse af disse informationsveje.

Konkret kan man sige at beslutningstagere ikke kan styre noget, som beslutningstagerne ikke kender noget til. Derfor er det vigtigt for beslutningstagerne i organisationen, at kende til applikationslandskabet og det generelle it-landskab med henblik på at kunne træffe beslutninger om, hvordan forretningsudviklingen kommer til at understøtte it-udvikling. Oplyst ledelse om forretningsudvikling og it-udvikling kræver at et enterprisearkitektur program som kan vise overblikket er på plads (Land et al. 2008). Derfor er det nødvendigt for it-afdelingen at få styr på kanaler som kan bruges i forhold til håndtering af data om organisationens it-landskab.

Jeg har identificeret tre kanaler som kan bruges og de er som følgende:

  1.      Proces for indsamling, organisering og arkivering af informationer om applikationerne.
  2.      Projekt-arbejde som enterprisearkitekterne er ude på for at arbejde videre.
  3.      Arkiv-analyse af ledelsesreferater som er udarbejdet omhandlende indkøb af software og sætte gang i software projekter som skal konfigurere og tilpasse dem med henblik på at kunne understøtte udviklingen.

Proces for indsamling af information

Det første skridt til at få skabt  overblikket over ledelsesinformationen vil typisk være at få udarbejdet en proces for indsamling af informationer om applikationerne. Processen skal, hvis den skal skabe værdi, helst være understøttet af et EA-værktøj som kan illustrere sammenhængene mellem applikationerne, teknologier og projekter som afvikles på dem. EA-værktøjet skal være designet så det samtidigt kan udvides med modeller og dermed sagt så skal det være muligt for enterprisearkitekten at tilpasse meta-modellen.

Processen skal have nogle underaktiviteter som blandt andet omhandler organisering af informationerne så de bliver søgebare og opstillet hensigtsmæssigt. Herudover skal processen omfatte muligheden for arkivering af informationer så der i fremtiden kan foretages ledelsesanalyse af værktøjet. Det er nødvendigt at arbejde for at processen skaber mest mulig værdi og derfor er det nødvendigt at få udarbejdet en såkaldt en kanonisk navneliste for den software som organisationen anvender og applikationerne skal i stor udstræk kunne afstemmes med den positiv-liste, som organisationen råder over.

For at understøtte at processen skaber mest mulig værdi, så er et godt skridt at tage at få sat en fælles navneliste for applikationerne på plads.

Projekt-arbejde

I mange organisationer arbejder enterprisearkitekterne også på en række forskellige projekter og de er kun delvist til rådighed for at understøtte den vurderingsproces af applikationsporteføljen som egentlig er i stand til at skabe organisationens overblik over dokumenter.

Enterprisearkitekterne som arbejder på projekterne vil typisk også arbejde med de støtte dokumenter som udarbejdes i organisationer som har valgt at anvende et rammeværk for projektledelse og projekthåndtering som for eksempel PRINCE2. Nedenfor er nogle af emnerne beskrevet:

  1.      Støttedokumenter til projektet udarbejdes.
  2.      Visse støttedokumenter kan vise sig at blive til PID’er.
  3.      Det kræver tid at behandle PID’erne til artefakter.

Støttedokumenterne har stor betydning for at kunne understøtte at de rette beslutninger bliver truffet på de rette tidspunkter. Når det kommer til PID er det værd at notere sig at nogle af de dokumenter fra projekterne som virkelig kan vise sig at skabe værdier som artefakter vil være risikovurderinger, ROI og gevinster som ellers vil være indfriet.

Arkiv-analyse

Der findes ofte også en række dokumenter i arkivet, beslutningstagernes og medarbejdernes skrivebordsskuffer som kan give en enterprisearkitekt et godt indblik i, hvordan de applikationer og it-løsninger bliver påvirket.

Derfor kan det af og til vise sig nødvendigt at de forskellige beslutningstagere får allokeret en enterprisearkitekt til at gennemgå ældre sager og papirer omhandlende projekter for at få vurderet om alle PID’erne som kan vise sig nødvendige for evaluering af risici for de enkelte applikationer og it-løsninger er til stede.

Fremtiden

Når samtidsarkitekturen (As-Is) er i gang, så bliver det nødvendigt at arbejde med målbilleder af den fremtidige arkitektur eller det som kaldes for målarkitekturen og next-minute arkitekturen. I den offentlige sektor fx OIO EA version 2.0 vil der være tale om referencearkitekturen.

Anupindi & Coady (2011) arbejder med en fremgangsmåde som tager sit udgangspunkt i at det er vigtigt for EA-funktionen at få defineret teknologistandarderne fordi man på den måde kan være med til at understøtte udviklingen af både it-udvikling og forretningsudviklingen i organisationen.

Konklusion

Der findes overordnet set tre veje som en EA funktion kan vælge at anvende med henblik på at få skabt overblik over organisationens applikationsportefølje. De tre veje involverer formalisering af en konkret proces for indmeldelse og vurdering af applikationer og it-løsinger, projektarbeje hvor PID’er identificeres og sidst men ikke mindst arkiv-analyser.

Kilder

  1.      Anupindi, Nagesh V., and Gerard A. Coady. Enterprise Architecture Turnaround. Trafford Publishing, 2011.
  2.      Land, Martin Op’t, Erik Proper, Maarten Waage, Jeroen Cloo, and Claudia Steghuis. Enterprise Architecture: Creating Value by Informed Governance. Springer, 2008.

 

 

One thought on “Viden om applikationsporteføljen

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: