Roller for enterprise arkitektur programmet

Der er mange årsager til at organisationer igangsætter enterprise arkitektur programmer, og der findes forskellige målsætninger og forskellige tilgangsvinkler, som chefarkitekten bør tage i betragtning, når vedkommende udarbejder arkitektur-strategien.  Arkitektur-strategien er et vigtig at få formuleret på grund af strategien indeholder et sæt pejlemærker der understøtter, hvordan enterprise arkitektur programmet er med til at skabe værdi. Arkitektur-strategien er vigtig set i forhold til planlægning og ikke mindst som artefakt der kan fremlægges over for de forskellige interessenter der er involveret i ledelse af organisationens enterprise arkitektur som for eksempel regnskabschefen (titlen er typisk forkortet til CFO) eller andre interessenter der deltager i beslutninger der relatere sig til ressource allokering.

Når arkitektur-strategien skal formuleres så findes der flere forskellige perspektiver der kan anvendes, og de forskellige perspektiver bør overvejes.

Afstemning fra forretning til it

Undertiden kan det blive nødvendigt for beslutningstagerne at finde frem til, hvordan it-afdelingen kan være med til at understøtte organisationens behov på, hvad der må forventes at være en bedre måde:

 • Der findes behov for at kunne understøtte de ønsker og de behov forretningen har, set i forhold til udvikling af it-værktøjerne de enten anvender på nuværende tidspunkt eller som forretningen forventer at skulle til at anvende. Enterprise arkitektur programmet kan med sine enterprise arkitekter være med til at skabe rammerne for at finde frem til hvilke strategiske muligheder, som organisationen har set i forhold til at forandre organisationen mod et fælles mål.
 • Enterprise arkitektur programmet kan bidrage til at identificere de projekter der vil være relevante at sætte i gang set i forhold til at understøtte forretningens ønsker om it-understøttelse af forretningsprojekter.
 • Enterprise arkitektur programmet kan være med til at understøtte en evaluering af  de forskellige behov der findes for it-understøttelse, og hvor organisationen kan skabe mest mulig værdi ved at investerer i it-ressourcer

Afstemningen mellem forretningsprojekterne, forretningsprocesserne og it-projekterne gør det muligt for it-afdelingen at leverer en bedre service set i forhold til at forretningen vil være i stand til at leverer ressourcer.

Værdiskabelsesprocessen

Det kan undertiden vise sig at være nødvendigt at de forskellige mellemledere er i stand til at finde frem til, hvordan de forskellige processer og aktiviteter der har noget afgøre med værdiskabelsen igennem processerne. Begrebet værdiskabelse kan være meget løst formuleret, men i udgangspunktet giver det mening, at chefarkitekten tager følgende i betragtning:

 • Der findes et behov for at identificere, hvordan it-afdelingen er med til at skabe værdi.
 • Der findes behov for at finde ud af, hvornår de enkelte it-projekter understøtter forretningens samlede værdiskabelse.
 • Understøttelse af hvordan organisationen skaber et cashflow, og hvilke ressourcer og processer der er i spil for at værdiskabelsen er på plads.

Beslutningstagerne i it-afdelingen og i forretningen kan blive nød til at kunne identificere, hvilke processer, afdelinger, teams eller andet der er berørt af de problemer der end måtte eksisterer i organisationen.

Kompleksitet

Der findes situationer i større organisationer, hvor det kan være meget svært for beslutningstagerne at vide præcis, hvordan organisationen hænger sammen, og hvilke faktorer der påvirker organisationen set i forhold til den givende problemstilling. Kompleksitet er ofte en negativ faktor set i forhold til beslutningstagning, da kompleksitet kan være med til at træffe beslutningen mudret.

Chefarkitekten kan tage følgende i betragtning:

 • Problemer kan vise sig at være systemiske, og det bliver kun muligt at finde frem til gode løsninger ved at kende til problemerne i nærmere detalje.  I den forbindelse kan enterprise arkitektur programmet vise sig at være en nødvendighed at arbejde med.
 • Enterprise arkitektur programmet kan via de metoder der er forbundet til rammeværket være med til at kunne identificere, organisere og eksponerer de nødvendige data for at identificere mulige løsninger.
 • Enterprise arkitektur programmet kan anvende forskellige fremgangsmåder til at identificere flaskehalse.
 • Der findes forskellige perspektiver der skal tages i betragtning og det kræver individer der kan se forskellige problemstillinger i deres specifikke kontekst.

Enterprise arkitektur kan via de dokumentationsformer der finder sted være med til at finde de data og udstille dem på en måde der gør det muligt for de forskellige interessenter at kunne at give dem mening set i forhold til deres specifikke situation, og dermed kan enterprise arkitektur programmet være med til at understøtte beslutningstagerne.

Sikkerhed

Organisationer er mere og mere afhængige af anvendelsen af informationsteknologi til at kunne producere sine produkter, og i takt med at organisationen anvender forskellige tekniske løsninger og udvikler dataintegration mellem de forskellige enheder, så bliver det komplekst at holde styr på sikkerheden og de data der udveksles. Enterprise arkitektur programmet kan anvendes til at identificere applikationer, deres styrker og svagheder og på sigt anvendes til at identificere risici.

 • Der findes forskellige muligheder for at kunne identificere sikkerhedsmæssige problemstillinger ved anvendelse af enterprise arkitektur programmet. Fokus er på at identificere problemstillinger ved fx applikationer der er forbundet til netværk der er forbundet til internettet.
 • Ældre software kan have negativ indflydelse på, hvordan de forskellige systemer anvendes. De forskellige systemer har stor indflydelse på sikkerheden især, hvis organisationen ikke holder dem opdateret. Enterprise arkitektur programmet kan via den ekspertise som enterprise arkitekterne besidder være med til at identificere måder, hvorpå de enkelte applikationer og systemer kan opgraderes, fjernes eller tilpasses så de ikke udgør en it-risiko.
 • Enterprise arkitekterne kan med deres faglighed og indsigt i informationsteknologi og forretningsprocesser være med til at udarbejde de scenarier der kan ligge til anvendelse for en ”genoprettelsesplan” i tilfælde af, at organisationen bliver udsat for at it-systemerne ikke er tilgængelige.
 • Når de forskellige programmer bliver undersøgt og evalueret i forhold til kritikalitet (funktionalitet og anvendelighed sat op imod nødvendighed for at organisationen kan leverer produkter og services) så kan information anvendes af beslutningstagere som CTO’en, CIO’en, CFO’en og bestyrelsen set i forhold til udformning af planer for reetablering af forretningsfundamentet, hvis en katastrofe eller uheld påvirker organisationens drift.

Konklusion

Der findes forskellige optikker for at igangsætte et enterprise arkitektur program, og det har stor betydning for den strategi som chefarkitekten bør arbejde med. I dette blogindlæg er fire optikker nævnt, men der kan findes mange flere, og anvendelsen af optikkerne skal ses i forhold til den situation, som organisationen er i. Ligeledes afhænger anvendelsen af optikken også af den modenhed som organisationens it-afdeling befinder sig på.

De forskellige interessenter kan have hver deres tilgang til, hvad enterprise arkitektur programmet kan anvendes til.

One thought on “Roller for enterprise arkitektur programmet

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: